Aktuellt

 

Nyheter och aktuella händelser

Fler får hjälp av psykiatrin

På uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL har Helseplan Nysam för andra året i rad fått förtroende att ta fram en nationell kartläggning av specialistpsykiatrin. Syftet är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård.

Kartläggningen omfattar barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Bland annat kartläggs de psykiatriska verksamheternas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader.

– Antalet barn, unga och vuxna som vänder sig till psykiatrin har ökat men fler får också hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande från SKL.

Helseplan har under över 20 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg genom en arena för benchmark och erfarenhetsutbyte i 30 utvecklingsgrupper. www.nysam.com.

SKL:s pressmeddelande och rapporterna.

Helseplan höll en uppföljningsdag i patientsäkerhetsutbildningen vi driver i Region Uppsala

Helseplan höll en uppföljningsdag i patientsäkerhetsutbildningen vi driver i Region Uppsala tillsammans med Akademiska sjukhusets chefsläkare och chefssjuksköterska. Inspirerande att höra medverkande berätta om goda effekter som deras förbättringsarbeten har fått. Riktigt kul att över 300 chefer, medicinskt ledningsansvariga och patientsäkerhetsansvariga/-utvecklare i regionen går/har slutfört utbildningen och inte minst att 80% har genomfört en förändring i sin egen verksamhet under tiden!
Om utbildningen i Tidningen Chefer och ledare i vården 2018.

Helseplan deltar i seminarium om Framtidens sjukvård

Helseplans Niklas Källberg och Ellinor Smeds deltar i Dagens Medicins och Sahlgrenska Universitetssjukhusets dag om Framtidens sjukvård i Göteborg. Temat för dagen är ”Evidens och innovation – om konsten att förändra sjukvården på rätt grunder”. Ellinor berättar om ett framgångsrikt projekt på Södersjukhuset i Stockholm under rubriken ”Bättre arbetsmiljö med slutenvårdsprogrammet” och Niklas deltar i en paneldiskussion som sammanfattar förmiddagen med frågan ”På vilka grunder ska man fatta beslut om sjukvårdsförändring?”. Läs mer om seminariet här.

Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Helseplan har medverkat i en rapport som regeringen beställt från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Rapporten handlar om vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter samt förslag på hur ledarskapet kan stärkas. Här konstateras bland annat att chefer behöver få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete. Läs mer här.

Det finns en stark utvecklingskraft inom vården

Artikeln “Det finns en stark utvecklingskraft inom vården” har publicerats i Dagens Industris Almedalsnummer med fokus på healthcare. Det går även att läsa hela artikeln här.

Helseplans patientsäkerhetsutbildning

Under våren presenterade Niklas Källberg Helseplans patientsäkerhetsutbildning på en konferens i London och konstaterade att 75% av förbättringsplanerna genomförts! Niklas hade också en poster om förändringsledning i vården, baserad på hans forskning. Ladda ner båda postrarna här.

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm