Aktuellt

 

Nyheter och aktuella händelser

Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Helseplan har medverkat i en rapport som regeringen beställt från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Rapporten handlar om vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter samt förslag på hur ledarskapet kan stärkas. Här konstateras bland annat att chefer behöver få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete. Läs mer här.

Webb-seminarium den 29 november 2017: En psykiatri som fungerar – så får personalen träffa fler patienter

Några av de stora utmaningar som psykiatrin står inför idag är långa väntetider och köer, ofta beroende på att personalen inte hinner träffa tillräckligt många patienter givet det behov som finns samt brist på nyckelkompetens. Väntetiderna leder till lidande för patienterna och ökade kostnader för samhället i stort.

I detta interaktiva webb-seminarium kommer vi att belysa och diskutera några av de gemensamma problem och hinder som finns inom psykiatrin, samt ge dig som är chef eller har en annan ansvarsroll inom vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri förslag på möjliga lösningar, verktyg och arbetssätt.

Mer information och anmälan

Pressrelease den 6 juli 2017

Den senaste statistiken från olika specialistområden inom svensk hälso- och sjukvård finns nu tillgänglig på helseplan.se/tjanster/benchmarking/. Nyckeltalen för sjukvården möjliggör jämförelse och uppföljning av vårdens resursanvändning på landstings- och kliniknivå. Syftet med jämförelserna är att skapa datadriven förbättring i sjukvården. Läs hela pressmeddelandet här.

Det finns en stark utvecklingskraft inom vården

Artikeln “Det finns en stark utvecklingskraft inom vården” har publicerats i Dagens Industris Almedalsnummer med fokus på healthcare. Det går även att läsa hela artikeln här.

Helseplans patientsäkerhetsutbildning

Under våren presenterade Niklas Källberg Helseplans patientsäkerhetsutbildning på en konferens i London och konstaterade att 75% av förbättringsplanerna genomförts! Niklas hade också en poster om förändringsledning i vården, baserad på hans forskning. Ladda ner båda postrarna här.

Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa.

Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa. Tre rapporter finns att tillgå med nationell täckning inom vuxen- barn- och ungdoms- samt rättspsykiatrin. Rapporterna ger en intressant bild av hur produktionen, resurser och kostnader fördelar sig på länsnivå inom Psykiatrisverige. Läs mer om projektet här och ta del av rapporter samt annat material.

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm