Aktuellt

 

Nyheter och aktuella händelser

Pressrelease den 6 juli 2017

Den senaste statistiken från olika specialistområden inom svensk hälso- och sjukvård finns nu tillgänglig på helseplan.se/tjanster/benchmarking/. Nyckeltalen för sjukvården möjliggör jämförelse och uppföljning av vårdens resursanvändning på landstings- och kliniknivå. Syftet med jämförelserna är att skapa datadriven förbättring i sjukvården. Läs hela pressmeddelandet här.

Det finns en stark utvecklingskraft inom vården

Artikeln “Det finns en stark utvecklingskraft inom vården” har publicerats i Dagens Industris Almedalsnummer med fokus på healthcare. Det går även att läsa hela artikeln här.

Helseplans patientsäkerhetsutbildning

Under våren presenterade Niklas Källberg Helseplans patientsäkerhetsutbildning på en konferens i London och konstaterade att 75% av förbättringsplanerna genomförts! Niklas hade också en poster om förändringsledning i vården, baserad på hans forskning. Ladda ner båda postrarna här.

Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa.

Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa. Tre rapporter finns att tillgå med nationell täckning inom vuxen- barn- och ungdoms- samt rättspsykiatrin. Rapporterna ger en intressant bild av hur produktionen, resurser och kostnader fördelar sig på länsnivå inom Psykiatrisverige. Läs mer om projektet här och ta del av rapporter samt annat material.

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm