Aktuellt

 

Nyheter och aktuella händelser

Helseplan deltar i seminarium om Framtidens sjukvård

Helseplans Niklas Källberg och Ellinor Smeds deltar i Dagens Medicins och Sahlgrenska Universitetssjukhusets dag om Framtidens sjukvård i Göteborg. Temat för dagen är ”Evidens och innovation – om konsten att förändra sjukvården på rätt grunder”. Ellinor berättar om ett framgångsrikt projekt på Södersjukhuset i Stockholm under rubriken ”Bättre arbetsmiljö med slutenvårdsprogrammet” och Niklas deltar i en paneldiskussion som sammanfattar förmiddagen med frågan ”På vilka grunder ska man fatta beslut om sjukvårdsförändring?”. Läs mer om seminariet här.

Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Helseplan har medverkat i en rapport som regeringen beställt från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Rapporten handlar om vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter samt förslag på hur ledarskapet kan stärkas. Här konstateras bland annat att chefer behöver få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete. Läs mer här.

Det finns en stark utvecklingskraft inom vården

Artikeln “Det finns en stark utvecklingskraft inom vården” har publicerats i Dagens Industris Almedalsnummer med fokus på healthcare. Det går även att läsa hela artikeln här.

Helseplans patientsäkerhetsutbildning

Under våren presenterade Niklas Källberg Helseplans patientsäkerhetsutbildning på en konferens i London och konstaterade att 75% av förbättringsplanerna genomförts! Niklas hade också en poster om förändringsledning i vården, baserad på hans forskning. Ladda ner båda postrarna här.

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm