Äldres resa i vården - konferens 27/9 2017

 

Samarbete för ett tryggt och effektivt omhändertagande av akut sjuka äldre

Helseplan Nysam bjuder in dig till en konferens där vi välkomnar chefer inom geriatrik och akutmottagningar att ta del av inspirationsföreläsningar, praktiska tips och kreativa utvecklingsdialoger!

På vilket sätt kan vi förbättra det akuta omhändertagandet av äldre?

Hur åstadkommer vi färre återinläggningar på sjukhus?

Syftet med konferensen ”Äldres resa i vården” är att belysa och diskutera problem men också lösningar kring det akuta omhändertagandet av äldre.

Vi som är ansvariga för Nysams utvecklingsgrupper för geriatrik och akutmottagningar hälsar Dig varmt välkommen den 27 september till Stockholm!

Bengt Andersson och Johan Arrelöv

Mer information och anmälan

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm