Kalender

 
   

Kommande möten och händelser

4/7 Ska du till Almedalen?

Kom gärna och lyssna på Helseplans VD Niklas Källberg som diskuterar läkare som förändringsledare i Lärarförbundets Chefsförenings regi. Läs mer och kom till Läkartidningens tält tisdag 9.50!

5-6/9 Konferens - Sitnet

7-8/9 ST-läkarutbildning i patientsäkerhet

Mer information OBS: inloggning på Socialstyrelsens hemsida krävs

20/9 Nysammöte - Barn- och ungdomspsykiatri

21/9 Konferens - Barnets resa i vården II

Mer information och anmälan

22/9 Nysammöte - Habilitering

25-26/9 Nysammöte - Syncentraler

27/9 Konferens - Äldres resa i vården

Mer information och anmälan

27-28/9 Nysammöte - Ögonsjukvård

28/9 Nysammöte - Geriatrik

3-4/10 Nysammöte - Patologi & cytologi

5/10 Nysammöte - Rättspsykiatri

11/10 Nysammöte - Hörselvård

16-17/10 Nysammöte - Ambulanssjukvård

16-17/10 Nysammöte - Onkologi

18/10 Nysammöte - Akutmottagning

18-19/10 Nysammöte - Anestesi-operation-intensivvård

18-19/10 Nysammöte - Infektion

19-20/10 ST-läkarutbildning i patientsäkerhet

Mer information OBS: inloggning på Socialstyrelsens hemsida krävs

24/10 Nysammöte - Vuxenpsykiatri

24/10 Konferens - Nysam Vårdavdelningsforum

Mer information och anmälan

25-26/10 Nysammöte - Röntgen och mammografi

26/10 Nysammöte - Närsjukhus

7/11 Nysammöte - Kvinnosjukvård

7/11 Nysammöte - Tolkcentraler

9/11 Nysammöte - Barn- och ungdomsmedicin

14-15/11 Nysammöte - Hjälpmedelsverksamhet

20/11 Nysammöte - Hudsjukvård

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm