Medarbetare

 

Vi är idag ett 30-tal konsulter med olika kompetensprofiler

Våra konsulter har olika akademisk bakgrund, såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer, ekonomer och ingenjörer. Också vår professionella bakgrund varierar, från kliniskt arbete till management consulting och chefsskap. Gemensamt för oss alla är att vi drivs av en vilja att utveckla vård och omsorg. Tack vare vår mångfald i kompetens kan vi fungera som ”integratörer” i vård och omsorg och bidra till att skapa ömsesidig förståelse för olika perspektiv. Helseplan är ett växande företag med många utvecklingsområden och idéer som ger medarbetarna stor möjlighet att arbeta med spännande uppdrag i Sverige, Norden och internationellt.

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm