Vår historia

 

Helseplan har varit med länge och har sina rötter i Norge från mitten av 80-talet

I början av 90-talet grundade Helseplan nätverket Nysam, nyckeltalssamverkan. Nysam är ett unikt nätverk med medlemmar från samtliga landsting. Genom Nysam får chefer inom 30 olika specialiteter möjlighet till kontinuerlig utveckling och effektivisering av sin verksamhet. Idag erbjuder vi helhetslösningar från strategi till genomförd förändring både i Norden och internationellt. Vi är idag ett 30-tal konsulter med olika kompetensprofiler och vi erbjuder tvärprofessionella team som har erfarenhet och förståelse av sjukvårdens inre liv.

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm