Benchmarking

 

Lär av de bästa

Genom benchmarking och erfarenhetsutbyte får vi vårdens begränsade resurser att räcka längre. Vi genomför jämförelser, analys och erfarenhetsutbyte i Sverige och internationellt.

Våra erfarna konsulter hjälper dig att med hjälp av benchmarking ta reda på vad som behöver förbättras, hur du ska göra det, samt stöttar dig genom hela genomförandet.

Nysam – En arena för utveckling

Genom nätverket Nysam har Helseplan under 20 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg. Tillsammans med våra 30 utvecklingsgrupper tar vi fram nyckeltal för jämförelse och stimulerar till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Läs mer på nysam.com.

Nysams utvecklingsgrupper

Akutmottagning
Ambulanssjukvård
Anestesi-operation-intensivvård
Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomspsykiatri
Geriatrik
Habilitering
Hjälpmedelsverksamhet
Hudsjukvård
Hörselvård
Infektion
Kirurgi
Kvinnosjukvård
Laboratoriemedicin
Logopedi
Medicin
Onkologi
Ortopedi
Rättspsykiatri
Röntgen
Sterilteknik
Syncentral
Tolkcentral
Vuxenpsykiatri
Vårdavdelningsforum
Ögonsjukvård
Öron-näsa-hals

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm