Nysam - Ambulanssjukvård

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för ambulanssjukvård erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för ambulanssjukvård etablerades våren 2010 på initiativ av akutmottagningsgruppen i Nysam och träffas i dagsläget 2 gånger per år.

Sedan gruppen etablerades har gruppen arbetat med framtagning av blankett för datainsamling samt rapportstruktur och nyckeltal. Testinsamlingar har genomförts där data för 2010 och 2011 har samlats in. Utifrån erfarenheterna från testinsamlingarna har blankett, definitioner och hjälptexter reviderats.

Ambulanssjukvårdens första nyckeltalsrapport baserat på 2012 års data publicerades i september 2013.

 

Aktuella rapporter:

 

Exempel på nyckeltal:

  • Antal ambulansuppdrag per 1 000 invånare i länet
  • Mediantid ambulansuppdrag
  • Andel sjuksköterskor med specialistvidareutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård av sjuksköterskor totalt
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Johan Arrelöv
Mail: johan.arrelov@helseplan.se
Telefon: 070-755 89 89

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm