Nysam - Anestesi-operation-intensivvård

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för anestesi-operation-intensivvård erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Områdena operation/anestesi/intensivvård har funnits med i Nysam sedan 1997.

Utvecklingsgruppen sammanställer och publicerar två rapporter; en för operation/anestesi och en för intensivvård/postoperation/uppvakningsavdelning. Rapporterna inkluderar aktivitets- och resursnyckeltal samt tal som visar på medicinsk praxis. I anestesi/operations-rapporten relateras resurserna till bland annat antal bemannade operationssalar, antal operationstillfällen och operationstimmar. I IVA-rapporten används även vårdtyngd som en förklaringsfaktor.

Vid datainsamlingen används i största möjliga mån definitioner från SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). Därtill hämtas data från SIR (Svensk IntensivvårdsRegister) till rapporten.

Nästa steg blir bland annat att fördjupa sig i orsaken till att planerade operationer stryks på operationsdagen. Resurstalen för IVA kommer också att relateras till hur många bemannade IVA-platser som finns på respektive sjukhus.

 

Exempel på nyckeltal:

Operation, Anestesi och Postop/UVA
 • Operationstillfällen fördelat i procent per specialitet (exkl. utomlänspat.)
 • Anestesier exkl. utomlän per 1000 invånare (över tid: 5 år)
 • Vårdtimmar resp. bemannade postop/UVA-platser per 100 000 invånare
 • Personalkostnad totalt per timme operationstid
 • Bemannade operationssalar dagtid per 100 000 invånare
 • Arbetade timmar per timme operationstid
 • Antal timmar patienttid totalt per operationstillfälle
 • Andel strykningar av planerade patienter på operationsdagen av antal planerade operationer totalt
IVA
 • Antal vårdtimmar IVA (exkl HIA) exkl utomlän per 1000 invånare (Över tid: 5 år)
 • Vårdtimmar resp. bemannade IVA-platser per 100 000 invånare
 • Personalkostnad totalt per invånare
 • Andel SSK resp. USK på IVA
 • Personalkostnad SSK/USK IVA per bemannad IVA-plats
 • Antal patienttimmar på IVA med mekaniskt andningsstöd
 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Amanda Gyllenswärd
Mail: amanda.gyllensward@helseplan.se
Telefon: 073-426 37 98

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm