Nysam - Barn- och ungdomsmedicin

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för barn- och ungdomsmedicin erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Barn- och ungdomsmedicin har rapporterat in data till Nysam sedan 1998.

Grafer och nyckeltal presenteras på landsting/regionnivå och kliniknivå. Gruppen har ett välfungerande arbetsutskott som träffas dagen innan utvecklingsgruppens möten för att förbereda frågor och diskussionspunkter.

Under 2015-2016 är ett fokusområde barn med diabetes och gruppen har ett samarbete med kvalitetsregistret Swediabkids. Nyckeltal från registret finns med i årets rapport.

 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm