Nysam - Geriatrik

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för geriatrik erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Under 2013 påbörjades arbetet med att få igång en Nysamgrupp inom geriatrik. 2015 är det första insamlingsåret för utvecklingsgruppen. En kartläggning gällande uppdrag och verksamhetsprofil har även genomförts under året i ett nära samarbete med Svensk Geriatrisk Förening (SGF). En rapport gällande 2015 års data är framtagen men inte publicerad. Planen är att för 2016 års data publicera en rapport i maj 2017.

Är du och din verksamhet intresserad av att gå med i nyckeltalssamarbetet så kontakta gruppansvarig!

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm