Nysam - Hjälpmedelsverksamhet

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för hjälpmedelsverksamhet erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för hjälpmedelsverksamheter etablerades i Nysam våren 2008 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Sedan starten har utvecklingsgruppen vuxit då hjälpmedelsverksamheter i ytterligare landsting har valt att gå med och idag är 11 landsting med.

Första nyckeltalsrapporten baserat på 2011 års data publicerades i juni 2012. Det senaste året har gruppen bl.a. fokuserat på ledtider och i årets rapport gällande 2015 års data ingår nyckeltal som visar ledtider från beställning till utleverans (leveransdag gällande huvudhjälpmedel).

 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm