Nysam - Hörselvård

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för hörselvård erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för hörselvård etablerades i Nysam våren 2007 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen.

Gruppen träffats två gånger per år. I hörselvårdsgruppen deltar personer som representerar alla verksamhetsområden inom hörselvården.

Hörselvårdens första nyckeltalsrapport baserat på 2011 års data publicerades i juni 2012.

 

Aktuella rapporter:

 

Exempel på nyckeltal 2016:

  • Antal individer som mottagit insatser under året per 10 000 invånare i länet
  • Hjälpmedelskostnad i kronor per invånare i länet
  • Andel utredande och behandlande personal
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Johan Arrelöv
Mail: johan.arrelov@helseplan.se
Telefon: 070-755 89 89

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm