Nysam - Hudsjukvård

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för hudsjukvård erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata. Utvecklingsgruppen gör bland annat jämförelser och fördjupningar inom olika diagnosområden såsom psoriasis, behandling med biologiska läkemedel samt ledtider för maligna melanom.

Under 2016 genomfördes ett utvecklingsarbete där verksamheter från de flesta landstingen deltog i en testbenchmark och en arbetsgrupp bildades med syfte att utveckla samarbetet nationellt för jämförelser inom Hudsjukvården. Resultatet av arbetet har blivit att gruppen nu innefattar en majoritet av landstingen och ett flertal universitetssjukhus.

Gruppen fokuserar nu på att arbeta med förbättringsprojekt baserade på nyckeltal samt utveckling och förbättring av det material som kommer att samlas in 2018.

 

Exempel på nyckeltal:

  • Antal läkarbesök per årsarbetande läkare
  • Andel nybesök av totalt antal läkarbesök
  • Andel invånare i länet som har haft läkarbesök på hudkliniken
  • Andel patienter med psoriasis behandlade med biologiska läkemedel
 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Christoffer Berg
Mail: christoffer.berg@helseplan.se
Telefon: 0708-96 93 91

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm