Nysam - Infektion

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för infektion erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysam har samlat in infektionsdata ända sedan Nysams start i början av 1990-talet, men till en början som kompletterande information till andra utvecklingsgrupper. Efter ett antal år formulerades en önskan från infektionsområdet om att etablera en egen utvecklingsgrupp för infektionsspecialiteten, och gruppen startades 2008.

Nysams utvecklingsgrupp för infektionsmedicin har under flera år arbetat med att inkludera uppföljningsområden från Infektionsläkarföreningens verksamhetsberättelse i Nysammaterialet. 2011 lades Infektionsläkarföreningens årliga verksamhetsberättelse ned, och Infektionsläkarföreningen har rekommenderat sina medlemmar att gå med i Nysam för att kunna ha en fortsatt god uppföljning av utvecklingen inom specialiteten.

Utvecklingsgruppen är idag nationellt täckande och för detta fick gruppen, och Infektionsläkarföreningen, Nysampriset 2015!

 

Aktuella rapporter:

 

Exempel på nyckeltal:

  • Antal läkarbesök per 100 000 invånare
  • Antal enkelrum på egna kliniken med kontrollerad ventilation per 100 000 invånare
  • Antal VTF per årsarbetande läkare
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm