Nysam - Kirurgi

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för kirurgi erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för kirurgi har funnits med sedan Nysam startades i början av 1990-talet. Till en början ingick den i en gemensam grupp för medicin, ortopedi, kirurgi och urologi, men blev så småningom en egen fristående grupp.

Utöver jämförelser avseende produktion, personal och resurser följer utvecklingsgruppen i kirurgi upp variationer i medicinsk praxis genom att jämföra frekvensen av olika operationskategorier.

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm