Nysam - Kvinnosjukvård

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för kvinnosjukvård erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för kvinnosjukvård är en av de grupper som har funnits med längst, ända sedan Nysam startades i början av 1990-talet.

I uppföljningsarbetet har gruppen främst fokuserat på att följa och jämföra olika aktivitets- och resursdata. Gruppen har på senare år velat förfina underlaget genom att särredovisa fördelning och frekvens gällande olika operationskategorier. Från och med 2011 års material har vi dessutom lagt in särredovisning av aktiviteter och resurser för gynekologi respektive förlossning/BB.

Nästa utvecklingssteg för gruppen kan vara att inkludera mer av kvalitets- och effektdata i undersökningen.

 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Amanda Gyllenswärd
Mail: amanda.gyllensward@helseplan.se
Telefon: 073-426 37 98

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm