Nysam - Laboratoriemedicin

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för laboratoriemedicin erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Verksamhetsområdet laboratoriemedicin etablerades i Nysam 1997. Laboratoriemedicin i Nysam består av fyra delområden; blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp.

Aktuella frågeställningar är:

 • Utveckling av omkostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jämförelser och analys.
 • Framtagning av ytterligare nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet.
 

Exempel på nyckeltal:

Blodcentraler
 • Antal som gett blod under året per 100 000 invånare
 • Antal transfusioner per 100 000 invånare
 • Personalkostnad i kronor per prestationspoäng
 • Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt
 • Antal godkända nya givare som tappas
Klinisk kemi
 • Totalt antal analyser
 • Personalkostnad i kronor per analyspoäng
 • Antal analyser per årsarbetande personal
 • Antal analyspoäng per analys
 • Andel svar inom en timma av totala antalet utförda troponin
Klinisk mikrobiologi
 • Totalt antal analyser
 • Personalkostnad i kronor per analyspoäng
 • Antal analyspoäng per årsarbetande personal
 • Antal analyspoäng per analys
Klinisk patologi & Cytologi
 • Kostnad (personal+omkostnad) i kronor per remiss
 • Antal remisser (ex ext. granskade) (histo + övr cyt) per årsarbetande läkare
 • Antal glas (histo+vag cyt+övr cyt+specanalys) per årsarbetande personal exklusive läkare
 • Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar)
 • Andel besvarade prov (PAD) inom 10 respektive 20 dagar
 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Johan Arrelöv
Mail: johan.arrelov@helseplan.se
Telefon: 070-755 89 89

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm