Nysam - Medicin

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för medicin erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för medicin har funnits med ända sedan Nysam startades i början av 1990-talet. Till en början ingick den i en gemensam grupp för medicin, ortopedi, kirurgi och urologi, men blev så småningom en egen fristående grupp.

Utöver framtagandet av nyckeltal för produktion och resurser har utvecklingsgruppen valt att även redovisa kvalitetsdata, vilka inhämtas från kvalitetsregisterna Riks-Stroke, Riks-HIA, PCI-registret och Uremiregistret. Dessutom används även infektionsdata från Socialstyrelsens slutenvårdsregister.

En översyn görs under 2016 gällande gruppens framtida utformning mot bakgrund av de specialiteter som ingår i Medicinska specialiteter och därav är 2015 års rapport inte publicerad på hemsidan.

Kontakta gruppansvarig om du vill ha mer information.

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm