Nysam - Ögonsjukvård

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för ögonsjukvård bildades tidigt i Nysams historia och har funnits sedan 1997.

Under hösten 2012, då Ögonläkarföreningens årliga verksamhetsberättelse lades ned, rekommenderade Ögonläkarföreningen alla sina medlemmar att gå med i Nysam för att kunna ha en fortsatt god uppföljning av utvecklingen inom specialiteten.

Ambitionen i utvecklingsgruppen är att täcka in så stora delar av den svenska ögonsjukvården som möjligt för att få bästa möjliga jämförelsematerial för sina deltagare.

Ögongruppen arbetar för närvarande med att kartlägga vilka arbetsuppgifter som utförs av respektive yrkeskategori. Kartläggningen är tänkt att användas som underlag för diskussion av olika praxis samt som utgångsläge för att följa utvecklingen framöver.

 

Exempel på nyckeltal:

  Verksamhetens omfattning

 • Andel av befolkning i upptagningsområdet som haft kontakt med ögonsjukvården under året
 • Antal besök per 1000 invånare
 • Operationer per 100 000 invånare (uppdelat på katarakt, intravitreala injektioner, laserbehandlingar, amotio, chirurgia minor och övriga).

  Praxis inom utvalda områden i ögonsjukvården

 • Fotoundersökningstillfällen diabetiker per 100 000 invånare
 • Antal synfältsundersökning per 100 000 invånare
 • Antal operationer katarakt per 100 000 invånare
 • Anti-VEGF-behandling: Patienter resp. behandlingar per 100 000 invånare

  Resursdata

 • Personalmix
 • Annan hälso- och sjukvårdspersonal per läkare
 • Andel sjuksköterskor med vidareutbildning av totalt antal sjuksköterskor

  Produktivitetsnyckeltal

 • Läkarbesök och bedömningar per årsarbetande läkare
 • Besök per årsarb. SSK, ortoptist el. annan yrkeskat. som gör SSK-uppg. på delegation
 • Personalkostnad (exkl. syncentral) per invånare

  Invånarrelaterade nyckeltal

 • Invånarrelaterade nyckeltal används för att visa aktiviteter och resurser ställt i relation till de invånare som enheten ansvarar för att betjäna. Skillnader i befolkningssammansättning kan spela in för tolkning av nyckeltalen

  Många av nyckeltalen i ögonrapporten är ställda i relation till invånare i det så kallade primära upptagningsområdet. Det primära upptagningsområdet kan se olika ut för olika patientgrupper eller ingrepp. Exempelvis kan det primära upp-tagningsområdet för kataraktoperationer vara ett annat än för glaukompatienter.

 

Aktuella rapporter:

 • Nysams rapport för ögonsjukvård - 2017
 •  

  Kontakta gruppansvarig:

  Gruppansvarig: Amanda Gyllenswärd
  Mail: amanda.gyllensward@helseplan.se
  Telefon: 073-426 37 98

  Helseplan Stockholm

  Stadsgården 10

  116 45 Stockholm