Nysam - Onkologi

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för onkologi erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för onkologi startade år 2007. Aktuella fokusområden för gruppen är produktivitets- och kvalitetsdata där delar av data som sammanställs har sin grund i befintliga kvalitetsregister.

Utvecklingsgruppen sätter stort fokus på framtagandet av data och nyckeltal inom områdena aktiviteter och resurser eftersom det är svårt att få fram motsvarande jämförelsematerial på specialitetsnivå från annat håll.

 

Aktuella rapporter:

 

Exempel på nyckeltal:

  • Antal disp VPL / 100 000 inv
  • Antal läkarbesök öppenvård onkologi / årsarb läkare totalt
  • Antal vårddagar per vårdtillfälle
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Niklas Källberg
Mail: niklas.kallberg@helseplan.se
Telefon: 0706-55 19 73

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm