Nysam - Ortopedi

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för ortopedi erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för ortopedi etablerades relativt tidigt i Nysams historia; första året gruppen rapporterade in data var 1999.

Nysams utvecklingsgrupp för ortopedi följer upp aktivitets-, resurs- och produktivitetsdata men diskuterar även kvalitetsnyckeltal och möjligheten att lyfta in dessa i rapporten i samarbete med t.ex. kvalitetsregistret Rikshöft.

 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm