Nysam - Rättspsykiatri

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för rättspsykiatri erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysam utvecklingsgrupp för rättspsykiatri är under utveckling. Datainsamling sker med utgångspunkt i blanketten som utvecklats på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa, ett SKL-lett projekt. Uppdraget sker i ett särskilt projekt som heter: Benchmark psykiatri – samarbete mellan Uppdrag psykisk hälsa och Nysam. Läs mer om projektet här och ta del av rapporter samt annat material.

Bakgrunden är att SKL gjort återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin och nu tar vara på Nysams erfarenheter för datainsamling och den struktur som Nysam har för erfarenhetsutbyte och det finns ett behov av ett sådant forum.

Om du är intresserad av att delta i Nysams utvecklingsgrupp för rättspsykiatri så är du välkommen att höra av dig till gruppansvarig.

 

Aktuella rapporter:

 

Exempel på nyckeltal 2016:

  • Antal vårdtillfällen per helårsarbetande läkare - enhetsnivå
  • Fördelning individer per lagrum - enhetsnivå
  • Personalkostnad i kronor per vårdtillfälle i slutenvård - länsnivå
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Patrik Holmberg
Mail: patrik.holmberg@helseplan.se
Telefon: 0761-10 12 06

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm