Nysam - Sterilteknik

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik är ett nätverk där vi:

  • Jämför data
  • Kvalitetssäkrar siffror
  • Lär av varandra
  • Synliggör verksamheten för att på sikt höja statusen
  • Får ett kvitto på vad som fungerar och vad som kan bli bättre
  • Får underlag för att kunna utveckla och effektivisera våra verksamheter
  • Säkerställer att vi gör rätt saker
 

Utvecklingsgruppen startades 2013 och har samlat in data sedan 2014. För närvarande utvecklas den första officiella rapporten samtidigt som kvalitetssäkringen av rätt nyckeltal fortlöper.

Exempel på nyckeltal som gruppen utvärderar:

  • Antal steriliserade produkter per arbetad timme
  • Antal ompackningar per produkt
  • Arbetade timmar på sterilenhet per operationstillfälle på operationsenhet
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 070-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm