Nysam - Syncentraler

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för syncentraler erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för syncentraler etablerades våren 2007 och träffas 2 gånger per år. Syncentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni 2011.

Viktiga utvecklingsområden är ytterligare data som beskriver kvalitet och effekter av syncentralernas insatser. I framtiden bör dessa data kunna hämtas från det nyligen uppstartade kvalitetsregistret för rehabilitering vid synnedsättning SKRS.

Ytterligare ett område för framtida utveckling för Nysams syncentralsgrupp är att samla in mer detaljerade data för att beskriva individerna som får insatser vid syncentralen. En väg att gå är att använda KVÅ-koder när detta implementerats fullt ut.

Stående huvudpunkter vid syncentralsgruppens möten är erfarenhetsutbyte och utvecklingsdiskussioner med utgångspunkt från insamlade data.

Den senaste tiden har Nysams syncentralgrupp fokuserat mycket på produktions-/kapacitetsplanering samt implementering och genomförande av förbättringsprojekt.

 

Aktuella rapporter:

 

Exempel på nyckeltal 2016:

  • Antal individer som mottagit insatser under året per 10 000 invånare i länet
  • Hjälpmedelskostnad i kronor per invånare i länet
  • Antal individkontakter per årsarbetande personal totalt
  • Andel nybesök av alla individuella besök
 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Johan Arrelöv
Mail: johan.arrelov@helseplan.se
Telefon: 070-755 89 89

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm