Nysam - Tolkcentraler

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Verksamhetsområdet tolkcentraler etablerades i Nysam våren 2007. Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler träffas två gånger per år.

Tolkcentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni 2011. I nyckeltalsrapporten baserat på 2011 års data publicerades för första gången nationell statistik för tolkverksamheten i Sverige.

 

Exempel på nyckeltal:

  • Antal beställda tolkuppdrag per 100 000 invånare i länet
  • Totalkostnad i kronor (exklusive overhead) per utförd tolktimme
  • Antal utförda tolktimmar (egen personal) per årsarbetare anställda tolkar
  • Andel av beställda uppdrag där tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk - brist
  • Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt
 

Aktuella rapporter:

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Johan Arrelöv
Mail: johan.arrelov@helseplan.se
Telefon: 070-755 89 89

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm