Nysam - Vårdavdelningsforum

Konferens den 24 oktober 2017 i Stockholm

Nysam Vårdavdelningsforum - Stabil bemanning, hur kan vi behålla vår personal?

Vår Nysamgrupp för Vårdavdelningsforum har funnits i ett antal år och sökt efter en form att driva utveckling och jämförelser inom området. Vi har nu beslutat att satsa på en mer renodlad konferensmodell med en eller två konferenser om året. Varje konferens kommer ha ett särskilt tema som ska spegla det som är mest aktuellt för deltagarna i forumet.

För att detta ska kunna fungera på bästa sätt har Nysam bildat en arbetsgrupp och vi är mycket glada över att just Eva Högstedt, enhetschef Infektion, Sundsvalls sjukhus, Maria Vestling, Avdelningschef Neo, Falu lasarett, Yvonne Friedrich, Vårdenhetschef Infektion, MES och Joachim Dahlin, Enhetschef, Östersunds sjukhus ingår i vår arbetsgrupp! Vi har under våren haft ett antal telefonmöten och kommit fram till att det första Vårdavdelningsforum vi genomför i den nya formen ska ha temat ”Stabil bemanning, hur kan vi behålla vår personal?”

Arbetsgruppen har diskuterat frågor om karriärvägar, arbetsmiljö, schemaläggning, arbetstidsmodeller och tid för utbildning. Och vi har glädjande nog lyckats engagera Torie Palm Ernsäter, Sakkunnig- kvalitet- och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening och Anna Lena Brantberg, Kvalitetsutvecklare Södersjukhuset som båda kommer att presentera Magnetmodellen ur lite olika perspektiv. Vi kommer även att få höra Lotta Nyström Avdelningschef Geriatrik, Blekingesjukhuset presentera hur man arbetat på vårdavdelningen för geriatrik på Blekingesjukhuset för att få personalen att räcka till.

Sista dag för anmälan är den 22 september och du gör det via denna länk.

Varmt välkommen!

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Bengt Andersson
Mail: bengt.andersson@helseplan.se
Telefon: 0701-147 91 30

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm