Nysam - Vuxenpsykiatri

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri har rapporterat in data sedan 1997. Gruppen har ett arbetsutskott som på ett bra sätt stöttar gruppens utveckling. Utvecklingsgruppen arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla nya nyckeltal.

I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Utvecklingsgruppen har under åren gjort fördjupningar inom bland annat substitutionsbehandling och läkemedelsförskrivning. Ett aktuellt utvecklingsområde är kvalitetsdata där gruppen har valt att följa upp ett antal kvalitetsindikatorer baserat på nationella riktlinjer för depression och ångest.

 

Exempel på nyckeltal:

  • Besök fördelat på läkare, övrig hälso- och sjukvårdspersonal och dagsjukvård
  • Antal årsarbetare totalt per 100 000 invånare 18 år och äldre
  • Årsarbetande läkare per 100 000 invånare 18 år och äldre fördelat på egna respektive hyrläkare
  • Andel patienter som vårdats för depression som genomgått självmordsriskbedömning
 

Aktuella rapporter:

 

Benchmark psykiatri – samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam

Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa. Tre rapporter finns att tillgå med nationell täckning inom vuxen- barn- och ungdoms- samt rättspsykiatrin. Rapporterna ger en intressant bild av hur produktionen, resurser och kostnader fördelar sig på länsnivå inom Psykiatrisverige. Läs mer om projektet här och ta del av rapporter samt annat material.

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Patrik Holmberg
Mail: patrik.holmberg@helseplan.se
Telefon: 0761-10 12 06

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm