Consulting

 

Få effekt av förändringar

Vi har mångårig erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar och stora projekt. Vi har sett hur viktigt det är för våra kunder att få handfast stöttning genom hela förändringsprocesser. Därför erbjuder vi helhetslösningar - från analys till genomförd förändring.  

Vi erbjuder bred kompetens och djup förståelse för vårdens och omsorgens förutsättningar och behov. Våra kunder väljer oss för att vi jobbar nära verksamheterna. Vi coachar, vägleder, överför ny kunskap och hjälper till att driva utvecklingen framåt. Vårt arbete utgår ifrån forskningsbaserade konsultmetoder för strategi, styrning och verksamhetsutveckling.  

 

20161027_101318_hemsida_2

Consulting

 

För mer information, kontakta:

Amanda Gyllenswärd
Niklas Källberg

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm