UtbildningVerklighetsgrundade utbildningar och utvecklingsinsatser ger verktyg för förändring

Utöver att utbilda och coacha chefer och medarbetare som en del i kompetensöverföringen i våra projekt, ger vi också renodlade utbildningar inom alla våra verksamhetsområden. Utbildningarna är särskilt anpassade för olika målgrupper som chefer, stabspersonal och vårdpersonal inom vård och omsorg. Vi har bland annat stora satsningar på läkare under utbildning, chefer inom äldreomsorgen samt chefer och patientsäkerhetsansvariga inom vården.  

Våra utbildningar utgår från den verklighet som kursdeltagarna befinner sig i. Vi varvar alltid teori, grundad i forskning, med praktiska övningar hämtade från vardagen. I flertalet av kurserna får deltagarna genomföra förbättringsarbeten i sina verksamheter. Utvärderingar vittnar om att våra utbildningar håller en hög kvalitet och ger en stor praktisk nytta. 

 

Exempel på kurser

 

Verksamhetsstyrning

Förändringsledning och verksamhetsutveckling

Att leda för patientsäker vård med patienten i fokus

Ledningsgruppsutveckling – för ökad tydlighet och effektivitet

Att få effekt av att mäta och följa upp nyckeltal

 

Ledningsgruppsutveckling – för ökad tydlighet och effektivitet

Vi erbjuder utveckling av ledningsgrupper inom hälso- och sjukvården på operativ och strategisk nivå. Helseplan kombinerar sitt unika kunnande om sjukvårdens styrning och ledning och vardagsutmaningar vårdens chefer/ledare står inför med kompetens inom ledarskap och beteendevetenskap.

Upplägget skräddarsys efter de behov ledningsgruppen har. Vi använder gärna flera metoder i uppdragen för bästa möjliga resultat. Vi arbetar med kortare utbildande inslag, individuell coachning, rådgivning till ledningsgrupper och ansvarig chef samt utvecklingsinsatser för att t.ex. effektivisera arbetsformer eller öka förmågan att driva utvecklings- och förbättringsprojekt. Vi ger er verktyg för att lyckas och skapar intern effektivitet genom att hjälpa er göra på rätt sätt, och extern effektivitet genom att hjälpa er att göra rätt saker.

Så här säger en av våra kunder om oss:

”Helseplan hjälpte oss att tydliggöra ledningsgruppens uppdrag på onkologkliniken. Vi fick konkreta råd för att förbättra mötesstrukturen och fick stöd i att bli mer medvetna om hur vi kan dra nytta av olika kompetenser i gruppen. Jag kan verkligen rekommendera Helseplan och deras sätt att genomföra utvecklingsinsatser.”

Per Nodbrant, verksamhetschef onkologkliniken, Ryhovs sjukhus, Region Jönköping

 

ST-läkarutbildning

Helseplan har under många år utbildat läkare under olika faser av utbildningen och senare i yrkeslivet. Vi har utvecklat en utbildning för ST-läkare i patientsäkerhet och ger denna för Socialstyrelsen. Utbildningen är kostnadsfri.

 

Att leda för patientsäker vård med patienten i fokus

Under denna utbildning får du träffa experter och sakkunniga inom patientsäkerhetsområdet. Syftet är att ge kunskap inom patientsäkerhet och förbättringskunskap för att du som kursdeltagare ska kunna påverka arbetet i din verksamhet på ett sätt som minimerar vårdskador. Vi utgår från läkarens roll i patientsäkerhetsarbetet och arbetar bland annat med samtliga vårdskadeområden men också med kommunikation och kulturens betydelse. Du får också arbeta med utmaningar i den egna verksamheten genom fokus på förbättringsarbete i patientsäkerhet. Utbildningen kan tillgodoräknas som SK-kurs.

Mer information och anmälan OBS: inloggning på Socialstyrelsens hemsida krävs

 

Helseplans patientsäkerhetsutbildning

Under våren presenterade Niklas Källberg Helseplans patientsäkerhetsutbildning på en konferens i London och konstaterade att 75% av förbättringsplanerna genomförts! Niklas hade också en poster om förändringsledning i vården, baserad på hans forskning. Ladda ner båda postrarna här. IMG_6115

Utbildning

 

För mer information, kontakta:

Niklas Källberg

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

I samarbete med Helseplan har Akademiska sjukhuset tagit fram två utbildningar i patientsäkerhet, en medarbetarutbildning (e-utbildning) och en chefsutbildning i seminarieform.

> Till pressmeddelande

För mer information, kontakta:

Niklas Källberg

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm