Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Helseplan är ett konsultbolag med inriktning mot skandinavisk hälsa, sjukvård och omsorg. Vi är en oberoende aktör som arbetar för att hälso- och sjukvården samt omsorgen ska vara säker, tillgänglig, jämlik och resurseffektiv. Vi har lång erfarenhet av vårt verksamhetsområde, en mycket god branschförståelse och vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Våra kunder finns på alla nivåer och spänner från myndigheter och departement, regioner och landsting och utförare av vård och omsorg inom såväl privat som offentlig sektor. Från inledande analys till genomförd förändring hjälper vi till med såväl helhetslösningar som skräddarsydda erbjudanden.

Hur kan vi hjälpa er?

Nyttja vår erfarenhet, expertis och engagemang till att förbättra er verksamhet.

Strategi och verksamhetsutveckling

Hela vägen från strategi till genomförd förändring. Vi har unik förståelse för utmaningarna inom vård och omsorg och kan bistå er i hela eller delar av er strategiska verksamhetsutveckling.

Digitalisering

Vi erbjuder stöd i hela eller delar av ert digitaliseringsarbete. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från innovation och utveckling av framtidens vårdinformationssystem till utbildning av personal.

Sjukhusutveckling

Ett bra sjukhus byggs inifrån och ut baserat på patientens och verksamhetens behov. Vi är din strategiska och operativa partner vid planering, byggnation och driftsättning av sjukhus.

Utbildning

Vi utbildar ledare och medarbetare utifrån forskning och lång praktisk erfarenhet. Våra utbildningar utformas så att teori integreras med det verksamhetsnära perspektivet.

Benchmarking

Genom benchmarking och erfarenhetsutbyte får vi vårdens begränsade resurser att räcka längre. Genom nätverket Nysam har Helseplan i 25 års tid utvecklat skandinavisk sjukvård och omsorg.

Uppföljning och utvärdering

Helseplan är en oberoende aktör som arbetar med alla former av revisioner, kartläggningar, uppföljningar och utvärderingar för såväl privata som offentliga verksamheter.

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten