• Hemsida Personcollage1

Benchmarking

Genom benchmarking och erfarenhetsutbyte får vi vårdens begränsade resurser att räcka längre. Vi genomför jämförelser, analys och erfarenhetsutbyte i Sverige och internationellt.

Nysam – En arena för utveckling

Helseplan har genom nätverket Nysam under 25 års tid utvecklat skandinavisk sjukvård och omsorg. Tillsammans med våra drygt 20 utvecklingsgrupper i Sverige tar vi fram nyckeltal för jämförelse som stimulerar till diskussion, kompetensöverföring och verksamhetsutveckling. Att jämföra sig med och lära sig från andra är ett effektivt sätt att utvecklas. Genom att ta lärdom av såväl framgångar som misstag i liknande organisationer kan du och din organisation uppnå en effektivare verksamhetsutveckling.

Helseplan Nysam är ett unikt forum för utveckling som möjliggör datadriven verksamhetsutveckling baserad på kvalitetssäkrade dataunderlag. Våra erfarna konsulter hjälper dig att finna utvecklingsområden och bästa praxis (best practice) samt stöttar dig i utvecklingsarbetet.

Genom att arbeta systematiskt med statistik och uppföljningar samt genom aktiva och anpassade dialoger inom respektive specialistområde får vi vårdens begränsade resurser att räcka längre.

Våra utvecklingsgrupper växer och utökas kontinuerligt för att innefatta fler specialiteter och områden. Om du är intresserad av att gå med i ett av våra nätverk eller önskar att diskutera möjligheten att starta upp ett nytt nätverk är du varmt välkommen att ta kontakt oss.

Helseplan Nysam har idag följande utvecklingsgrupper:

Kontakta oss för mer information

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten