• Strategi1

Strategi och verksamhetsutveckling

Helseplan kan bistå er i hela eller delar av er strategiska verksamhetsutveckling, från formulering av vision och målsättningar till implementation. Helseplan kan exempelvis bistå er med:

  • Strategiformulering: Värdegrund, ideologi, vision och målsättningar
  • Strategisk plan: Plan för hur verksamheten tar sig från dagsläget till ett framtida önskat läge
  • Förändringsledning: Projektledning, transformation, implementering, change management och verksamhetsutveckling
  • Styrning och ledning: Organisationsstruktur, ledarskap, kultur och interpersonliga processer
  • Daglig drift: Effektivitet, produktivitet, produktionsplanering, bemanning och processutveckling
  • Analysarbete: Nuläge, omvärldsanalys, riskanalys, konkurrentanalys samt ekonomiska analyser och verktyg
  • Strategiska val och inriktning: Förvärv, förändring och marknadspositionering
  • Avancerad dataanalys och visualisering: Modellering, prediktering, scenarioanalys och verktygsutveckling
  • Digitalisering: Förstudier, strategiska beslutsunderlag och implementering

För oss handlar framgångsrikt strategiarbete inte bara om fina visioner och målsättningar, det handlar om att nå resultat. Helseplan kan agera såväl som en kortsiktig som långsiktig partner.

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten