• Strategi1

Utbildning

Helseplan genomför årligen ett stort antal utbildningar med anknytning till våra kompetensområden och har utbildat flera tusen chefer, medarbetare, läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner. I utbildningarna kombineras de senaste rönen från forskning med teorier, modeller och verktyg – alltid baserat på gedigen vetenskap och beprövad erfarenhet i nära samarbete med ledande högskolor och universitet. Vi utformar våra utbildningar så att teori och systemförståelse integreras med det verksamhetsnära perspektivet och praktisk nytta samt interaktiva övningar.

Helseplans utbildningar kan skräddarsys utefter era behov och inriktas mot en särskild målgrupp, exempelvis ledningsgrupp, mellanchefer eller vårdpersonal. Det är också möjligt att kombinera olika teman/områden i en och samma utbildning, eller kombinera utbildningen med praktiskt förbättringsarbete. Flera av våra utbildningar kan även erbjudas i form av handledning/coachning.

Helseplan kan bistå med kurser och utbildning inom exempelvis följande områden:

  • Förändringsledning, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling
  • Patientsäkerhet för chefer och medarbetare
  • Verksamhetsstyrning och strategisk utveckling
  • Mätning och uppföljning för att få effekt
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Arbetsmiljö

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om de utbildningar vi erbjuder, eller om du vill skräddarsy en utbildning som utgår från behoven i din verksamhet.

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten