Digitalisering

Helseplan kan erbjuda stöd i hela eller delar av ert digitaliseringsarbete. Genom att kombinera gedigen verksamhetsförståelse med teknisk kunskap och förändringsledning kan vi stödja er i alla steg längs med vägen, från innovation och utveckling av framtidens vårdinformationssystem till utbildning av personal inför driftsättning.

Helseplans konsulter kan exempelvis bistå er med:

  • Förändringsledning och implementering: Strategiarbete, projektledning, transformation, verksamhetsutveckling och driftsättning. Helseplan kan bistå hela vägen från initiering till nyttorealisering och utgöra en länk mellan systemutvecklare och vårdpersonal.
  • Utveckling och innovation: Verksamhetsstyrd systemutveckling som utgår ifrån patientbehov och verksamhetsnytta. Utveckling av IT-system kombineras med utveckling av processer och arbetssätt för att uppnå maximalt värde och hållbara lösningar.
  • Testarbete: Ledning, koordinering och planering av testarbete i projekt och organisationer. Helseplan bidrar genom att leda, effektivt nyttja och samverka med testansvariga medarbetare och leverantörer. Vi erbjuder även operativt stöd i samband med test.
  • Utbildning: Som en separat del eller som en del i ett större projekt kan Helseplan utbilda er personal inför kommande implementering och driftsättning.

Våra konsulter har erfarenhet av att arbeta med och inom journal- och IT-system inom vård och omsorg, innefattande men inte begränsat till: TakeCare, Melior, Cosmic, Obstetrix och Orbit.

Kontakta oss för mer information

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten